درباره ما :


کانون تبلیغاتی بوق با شماره مجوز 6/5093/489 در سال 95 با مدیریت آقای امین حسین زاده در زمینه تبلیغات محیطی شروع به فعالیت نمود. هم اکنون با مشغول به کار نمودن تعدادی از جوانان این مرز و بوم سهم خود را در حل مشکلات کشوری ایفا می کند و به یاری حق و با اتکا به نیروی جوان و با انگیزه در تمامی زمینه های تبلیغاتی مشغول به فعالیت می باشد.